Chân đế cột các loại 

Chân cột, đế, với muc đích là cách ẩm cách nước từ mặt đất lên chân cột,  có nhiều loại đá để làm cho các loại chân côt như sau, đá xanh thanh hóa, đá bình định, đá đỏ bình định, đá  đen bình định, đá vàng cũng như các loại đá khác tùy vào yêu cầu và hoa văn của chủ đầu tư.